Sand

היושבים יחד אל שולחן השבת באים כדי להיות זה עם זה, להיאהב זה לזה, לגלות עצמם זה אל זה, כל אחד לפי אופיו ומקומו במשפחה. 

ביושבם יחד מקדשים הם את היום השביעי.

על פי אליעזר שביד

איך נרצה שתיראה שבת במשפחה שלנו?

הצעה שלנו:

עשו לכם מנהג לקיץ הקרוב, להתאסף במשפחה ביום שישי בערב, להאזין לסיפור, שיר ושאלה פתוחה לשיחה אינטימית, עם הפודקאסט 'סיפור לערב שבת'.

 

קבלת שבת

חוברת מאוירת לצביעה ביתית המורכבת מארבעה פרקים קצרים:

הדלקת נרות, קידוש, ברכה על החלה וייחול לשלום.

בכל פרק תמצאו ברכה ישראלית, קטע לשיח משפחתי ושיר שכולם אוהבים. ​

ההצעה שלנו: בחרו בכל שבת פרק אחר, צבעו אותו, קראו את הקטעים ושוחחו בעקבותיהם.

כל שבת מחדש: אל תשכחו לחזור לאתר בעזרת הברקוד בחוברת לתכנים משתנים בעקבות מעגל השנה וההיסטוריה הישראלית.

 
 
Spring Branches

חידונים לכבוד הקיץ

Spring Branches