top of page

פרקי פודקאסט לחג

המקבים - הסיפור האמיתי

מי הם המכבים? או המקבים? או החשמונאים? כולם - אותם הגיבורים. האזינו והכירו את סיפורם

לוין מקשט את החג בעברית

מי דאג לכך שלא נצטרך ללמוד בגן שירי חג מולד במקום שירי חנוכה, ואיך כל זה קרה?

אדם וחווה ממציאים את חנוכה

אדם וחוה ראו איך הימים הולכים ומתקצרים ותהו - האם נגזר עלינו חושך תמידי?

נס פך השמן המקורי

איך אישה שאת שמה לא נדע מגלה את כוח יצירתה בעזרת נס שעשה לה הנביא אלישע?

חנה מתתיהו מציתה את המרד

איך אישה אחת, במעשה נועז ומסוכן, שכנעה עם שלם להתמרד נגד הגזירות הקשות שהשלטון גזר עליהם?

bottom of page