top of page

המקבים - הסיפור האמיתי

מי הם המכבים? או המקבים? או החשמונאים? כולם - אותם הגיבורים. האזינו והכירו את סיפורם

16126679-1637683224000-5a32c85e054f7.jpg
bottom of page