top of page

פרקי פודקאסט לחג

המלך וסלסלת התאנים

איך המלך אדריאנוס, בלי להתכוון, עזר לאיש אחד ללמוד את חשיבותה של עבודה קשה?

ברית של תמרים

רחל ובן-ציון עלו לארץ ישראלי להגשים הלכה למעשה את הציונות. רק דבר אחד היה חסר...

איפה אתה, אילן פלאי?

איך חבורת ילדים מגוונת, מוכשרת ויצירתית תצליח למצוא את האילן הפלאי שכל החיות חוסות בצילו?

בצל האלה שבעפרה

מה היה הדבר שנתן לגדעון את הכוח לבחור להוביל את העם במאבק במדיינים?

bottom of page