top of page

סולמות וחבלים
לוח משחק בנושא סליחה ושינוי

סולמות וחבלים - משחק משפחתי

על המשחק סולמות וחבלים ב-60 מילים

מסתבר שלמשחק הילדים חוצה הדורות יש מן המשותף עם יום כיפור!

המשחק שהומצא בהודו לפני מאות שנים קשור באמונה ההודית כי מעשיו הטובים של האדם הצדיק מובילים אותו דרך רצופה סולמות, הממחישים את עלייתו מעלה, בעוד מעשיו הרעים של האדם הרשע מזמנים בדרכו חבלים המעכבים את התקדמותו.  

לפניכם גרסה ישראלית למשחק סולמות וחבלים המתאימה לשיח בנושא סליחות, שינויים והתחלות חדשות במשפחה.

 

הכנות למשחק

הדפיסו את הקובץ הכולל לוח משחק ודף משימות,

השאילו קובייה וחיילי משחק כמספר בני ובנות המשפחה (ממשחק אחר).

הוראות המשחק

כל בן/בת משפחה מקבל/ת חייל. מטרת המשחק היא להגיע ראשון למשבצת האחרונה. ההתקדמות נעשית לפי מספר הנקודות שמראה הקובייה. כאשר בן משפחה מגיע למשבצת עליה מצויר סולם הוא עולה במעלה הסולם עד למשבצת אליה ראש הסולם מגיע, ומי שיושב מימינו בוחר עבורו משימה מרשימת הסולם. כאשר בן משפחה מגיע למשבצת עליה מצויר ראש של נחש הוא יורד עד למשבצת אליה מגיע קצה זנבו של החבל, ומי שמשמאלו בוחר עבורו משימה מרשימת החבל.

 

הידעת?

כאשר מגיעים למשבצת סימן שאלה שואלים את בני המשפחה את אחת השאלות: 

bottom of page