top of page

רות גיבורת החסד

סיפורה של רות התרחש לפני שנים רבות, בימים בהם נשים ללא בעל ובנים התקשו לשרוד. רות לקחה את גורלה בידה ושינתה את עתידה. כשקוראים בין השורות מגלים עוד מעשים מעוררי השראה שגם מבוגרים/ות וגם ילדים/ות יכולים ללמוד מהם על אחווה, סולידריות ותעוזה.

16126679-1637683224000-5a32c85e054f7.jpg
bottom of page