top of page

גלויות שנה טובה להדפסה

קחו רגע משפחתי בחג -

התבוננו בגלריית הגלויות או הדפיסו אותן ושתפו בסבב ע"פ ההנחיות הבאות.

  • ספרו על דבר משמעותי שקרה לכם בשנה החולפת באמצעות אחת הגלויות.

  • בחרו גלויה שיש בה איחול לעצמכם לשנה הקרובה.

  • אחלו ברכה לאחד/ת מבני המשפחה באמצעות אחת הגלויות.

נסו להתייחס לצבעים, מילים וציורים המופיעים על גבי הגלויות. ניתן לברך בעל פה או בכתב.

bottom of page