Yellow Wall

מסיבת יצירה

יצירות מקוריות לקישוט הסוכה

מובייל רימונים

מתאים ליסודי ומעלה

ציוד נדרש

 • בריסטול

 • דפים צבעוניים (כמספר הרימונים) 

 • חוט רקמה

 • עפרון

 • מספריים

 • דבק סטיק / נוזלי

הוראות הכנה

כל רימון בשרשרת מורכב משלוש נגזרות רימונים. לצורך יצירת הנגזרות יש להכין שבלונה.

 • ליצירת שבלונה: שרטטו רימון על בריסטול וגזרו אותו.

 • העזרו בשבלונה כדי לשרטט על הדפים הצבעוניים שלוש נגזרות רימונים כפול מספר הרימונים שתרצו במובייל (לדוגמה לחמישה רימונים נגזור 15 נגזרות).

 • קפלו לחצי את הנגזרות. 

 • קחו שתי נגזרות רימונים והדביקו אותן כך שחצי מכל רימון דבוק לשני.

 • הניחו את חוט הרקמה לאורך החיבור בין הנגזרות.

 • להשלמת הרימון הדביקו נגזרת נוספת על שני החצאים הנותרים של שני הרימונים. 

 • חברו את חוטי הרקמה אחד לשני. ניתן לשלב חרוזים וחומרים מהטבע בין הרימונים להעשרת המובייל. הנה לכם מובייל סוכות מושלם!

פרח שמח לתלייה

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • ניירות A4 צבעונים

 • מספרים

 • שדכן

 • דבק סטיק / נוזלי

הוראות הכנה

 • חתכו דף ל-11 רצועות שוות (לרוחבו). 

 • ערמו את הרצועות והדקו אותן פעם אחת במרכז. 

 • קפלו את ערימת הרצועות לשניים, כדי ליצור ספר קטן. 

 • מרחו פס דבק דק בקצה הרצועה הראשונה, כופפו אותה כלפי פנים והדביקו אותה. עברו לצד השני של הדף והדביקו באותו אופן. חזרו על המהלך לסירוגין כל פעם מצד אחר. 

 • חברו לחוט ותלו והרי פרח צבעוני מיוחד!

פרח לבבות לתליה

מתאים ליסודי ומעלה

הוראות הכנה

 • רצועות נייר צבעוניות 

 • דבק סטיק / נוזלי

 • חוט 

 • מחורר

הוראות הכנה

 • הניחו על השולחן דפים בשישה צבעים, וגזרו חמש רצועות נייר שוות מכל אחד מהדפים.

 • קחו רצועה, הדביקו את קצוותיה בצורת 'טיפה' ע"י קיפול והדבקה.

 • הדביקו שתי טיפות מאותו הצבע אחת לשניה (בבסיס הטיפה) ליצירת צורת לב. הדביקו עוד זוג טיפות באותו אופן. 

 • הכניסו את חלקו התחתון של זוג הטיפות לחלקו העליון של זוג טיפות שני והדביקו. 

 • לבסוף הדביקו את הטיפה החמישית במרכז הלב העליון ליצירת מבנה של גבעול.

 • צרו את שאר הגבעולים באותו אופן - חמש טיפות בכל גבעול במבנה של 2, 2, 1.

 • חוררו כל גבעול בקצה התחתון והעבירו חוט בין כל החורים עד להידוק הפרח. הרי לכם פרח לבבות שמח לסוכה! 

קישוטי קשים

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • קרטון / בריסטול

 • סכין יפנית

 • קשים צבעוניים

 • מספרים

 • דבק לנייר ופלסטיק / דבק חם

 • חוט

הוראות הכנה

 • חתכו את הקרטון בצורת עיגול בעזרת סכין יפני (בעזרת ההורה). ניתן לחתוך חור במרכז העיגול או להשאירו שלם.

 • חתכו חלק מהקשים לחצאים, חלק אחר לרבעים, ואת היתר השאירו שלמים.

 • הדביקו את הקשים השלמים על היקף העיגול במרווחים שווים של שני קשים לרווח.

 • הדביקו את חצאי הקשים ברווחים שנוצרו, ואת רבעי הקשים ברווחים שנותרו.

 • חברו חוט והרי קישוט פשוט אך מרשים!

מובייל ענפים צבעוני

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • ענפים

 • צבעי אקריליק / גואש

 • מכחולים

 • נייר דבק לבן

 • חוטים וחרוזים

הוראות הכנה

 • מצאו ענפים קטנים ונקו אותם מעט עם מטלית יבשה.

 • הדביקו רצועות נייר דבק כצמידים לאורך הענפים במרחקים משתנים. 

 • צבעו כל ענף בצבעים וצורות שונות והמתינו לייבוש.

 • הסירו את רצועות נייר הדבק בזהירות.

 • הציבו את הענפים על השולחן בסדר ובמרחקים בהם תרצו למקם אותם במובייל.

 • חתכו חוט ארוך, לפפו את החוט מספר פעמים סביב כל אחד מהענפים במרחקים ובסדר שבחרתם בשני צידי המובייל ליצירת איזון. 

 • ניתן לשלב בין הענפים חרוזים. הנה לכם מובייל מקסים וטבעי!

!בהצלחה

שרשרת לבבות מגלילי נייר

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • גלילי נייר טואלט

 • צבע גואש

 • מכחולים

 • חוט

 • דבק סטיק

הוראות הכנה

 • חתכו את הגלילים לרצועות. 

 • מעכו כל רצועה כך שהרצועה תתקפל לשניים.

 • צבעו את צידה החיצוני של הרצועה בצבע אחד ואת הצד הפנימי בצבע אחר והניחו לייבוש.

 • הכניסו קצה אחד של הרצועה פנימה כך שתיווצר צורת לב, והדקו את הצורה.

 • הדביקו את כל הלבבות זה לזה בחלק הרחב שלהם (עם דבק סטיק) לכדי צורת שרשרת סגורה.

 • חברו בחוט והרי לכם קישוט ממוחזר ולבבי לסוכה!