top of page
Yellow Wall

מסיבת יצירה

יצירות מקוריות לקישוט הסוכה

מובייל רימונים

מובייל רימונים

מתאים ליסודי ומעלה

ציוד נדרש

 • בריסטול

 • דפים צבעוניים (כמספר הרימונים) 

 • חוט רקמה

 • עפרון

 • מספריים

 • דבק סטיק / נוזלי

הוראות הכנה

כל רימון בשרשרת מורכב משלוש נגזרות רימונים. לצורך יצירת הנגזרות יש להכין שבלונה.

 • ליצירת שבלונה: שרטטו רימון על בריסטול וגזרו אותו.

 • העזרו בשבלונה כדי לשרטט על הדפים הצבעוניים שלוש נגזרות רימונים כפול מספר הרימונים שתרצו במובייל (לדוגמה לחמישה רימונים נגזור 15 נגזרות).

 • קפלו לחצי את הנגזרות. 

 • קחו שתי נגזרות רימונים והדביקו אותן כך שחצי מכל רימון דבוק לשני.

 • הניחו את חוט הרקמה לאורך החיבור בין הנגזרות.

 • להשלמת הרימון הדביקו נגזרת נוספת על שני החצאים הנותרים של שני הרימונים. 

 • חברו את חוטי הרקמה אחד לשני. ניתן לשלב חרוזים וחומרים מהטבע בין הרימונים להעשרת המובייל. הנה לכם מובייל סוכות מושלם!

יצירת פרח

פרח שמח לתלייה

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • ניירות A4 צבעונים

 • מספרים

 • שדכן

 • דבק סטיק / נוזלי

הוראות הכנה

 • חתכו דף ל-11 רצועות שוות (לרוחבו). 

 • ערמו את הרצועות והדקו אותן פעם אחת במרכז. 

 • קפלו את ערימת הרצועות לשניים, כדי ליצור ספר קטן. 

 • מרחו פס דבק דק בקצה הרצועה הראשונה, כופפו אותה כלפי פנים והדביקו אותה. עברו לצד השני של הדף והדביקו באותו אופן. חזרו על המהלך לסירוגין כל פעם מצד אחר. 

 • חברו לחוט ותלו והרי פרח צבעוני מיוחד!

פרח לבבות

פרח לבבות לתליה

מתאים ליסודי ומעלה

הוראות הכנה

 • רצועות נייר צבעוניות 

 • דבק סטיק / נוזלי

 • חוט 

 • מחורר

הוראות הכנה

 • הניחו על השולחן דפים בשישה צבעים, וגזרו חמש רצועות נייר שוות מכל אחד מהדפים.

 • קחו רצועה, הדביקו את קצוותיה בצורת 'טיפה' ע"י קיפול והדבקה.

 • הדביקו שתי טיפות מאותו הצבע אחת לשניה (בבסיס הטיפה) ליצירת צורת לב. הדביקו עוד זוג טיפות באותו אופן. 

 • הכניסו את חלקו התחתון של זוג הטיפות לחלקו העליון של זוג טיפות שני והדביקו. 

 • לבסוף הדביקו את הטיפה החמישית במרכז הלב העליון ליצירת מבנה של גבעול.

 • צרו את שאר הגבעולים באותו אופן - חמש טיפות בכל גבעול במבנה של 2, 2, 1.

 • חוררו כל גבעול בקצה התחתון והעבירו חוט בין כל החורים עד להידוק הפרח. הרי לכם פרח לבבות שמח לסוכה! 

יצירה לסוכה

קישוטי קשים

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • קרטון / בריסטול

 • סכין יפנית

 • קשים צבעוניים

 • מספרים

 • דבק לנייר ופלסטיק / דבק חם

 • חוט

הוראות הכנה

 • חתכו את הקרטון בצורת עיגול בעזרת סכין יפני (בעזרת ההורה). ניתן לחתוך חור במרכז העיגול או להשאירו שלם.

 • חתכו חלק מהקשים לחצאים, חלק אחר לרבעים, ואת היתר השאירו שלמים.

 • הדביקו את הקשים השלמים על היקף העיגול במרווחים שווים של שני קשים לרווח.

 • הדביקו את חצאי הקשים ברווחים שנוצרו, ואת רבעי הקשים ברווחים שנותרו.

 • חברו חוט והרי קישוט פשוט אך מרשים!

יצירות לסוכה - ענפים צבוענים

מובייל ענפים צבעוני

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • ענפים

 • צבעי אקריליק / גואש

 • מכחולים

 • נייר דבק לבן

 • חוטים וחרוזים

הוראות הכנה

 • מצאו ענפים קטנים ונקו אותם מעט עם מטלית יבשה.

 • הדביקו רצועות נייר דבק כצמידים לאורך הענפים במרחקים משתנים. 

 • צבעו כל ענף בצבעים וצורות שונות והמתינו לייבוש.

 • הסירו את רצועות נייר הדבק בזהירות.

 • הציבו את הענפים על השולחן בסדר ובמרחקים בהם תרצו למקם אותם במובייל.

 • חתכו חוט ארוך, לפפו את החוט מספר פעמים סביב כל אחד מהענפים במרחקים ובסדר שבחרתם בשני צידי המובייל ליצירת איזון. 

 • ניתן לשלב בין הענפים חרוזים. הנה לכם מובייל מקסים וטבעי!

!בהצלחה
שרשרת לבבות - יצירה

שרשרת לבבות מגלילי נייר

מתאים לגיל גן ומעלה

ציוד נדרש

 • גלילי נייר טואלט

 • צבע גואש

 • מכחולים

 • חוט

 • דבק סטיק

הוראות הכנה

 • חתכו את הגלילים לרצועות. 

 • מעכו כל רצועה כך שהרצועה תתקפל לשניים.

 • צבעו את צידה החיצוני של הרצועה בצבע אחד ואת הצד הפנימי בצבע אחר והניחו לייבוש.

 • הכניסו קצה אחד של הרצועה פנימה כך שתיווצר צורת לב, והדקו את הצורה.

 • הדביקו את כל הלבבות זה לזה בחלק הרחב שלהם (עם דבק סטיק) לכדי צורת שרשרת סגורה.

 • חברו בחוט והרי לכם קישוט ממוחזר ולבבי לסוכה!

bottom of page