Artboard 1@2x-100.jpg

ט"ו בשבט

נשמור על הטבע,

נשמור על העולם

מסלולי טיול חורפיים

Artboard 2 copy@2x-100.jpg

יצירה ממוחזרת

Artboard 2 copy 2@2x-100.jpg

הפעלות עצים ושמירת טבע

Artboard 2@2x-100.jpg

בט"ו בשבט 1890 יצא המורה והסופר זאב יעבץ עם תלמידיו מבית הספר בזכרון יעקב לנטיעה חגיגית. בפעולה זו יעבץ קבע אופי חדש לט"ו בשבט שישמר בדורות הציוניים שיבואו אחריו, ואכן, מנהג הנטיעות הלך והתפשט ברחבי הארץ. 

כאשר עם ישראל גלה מארצו וחדל להתקיים כחברה חקלאית הפך המועד מיום שמהותו חומרית ליום שמהותו רוחנית. ט"ו בשבט הפך למועד שעיקרו ציון הגעגוע והכמיהה לארץ ישראל על עציה ופירותיה. בעת חגיגת ט"ו בשבט בגולה נהגו לאכול פירות יבשים ממגוון פירות ארץ ישראל הרחוקה.

בראשיתו, ט"ו בשבט לא היה חג אלא יום קובע לתרומות ולמעשרות. מעין 'ראשית שנת מס' - תאריך בו נקבע היקף המס שעל החקלאי לשלם מתנובת עצי הפרי שלו. עונה זו נבחרה לציון 'שנת מס' חדשה לפרי העץ כיוון שזה הזמן בו רוב עצי הפרי נמצאים בשלכת ומתחדשים לקראת הצמחת פירות חדשים. הפרי שצמח עד עונה זו שייך לשנה הקודמת ואילו הפרי שיצמח מעתה ואילך יהיה שייך לשנה החדשה.

בשנים האחרונות, עם עליית המודעות לאתגרי זיהום האוויר והתחממות כדור הארץ, נוסף לחג הפן האקולוגי, והתחדדה הקריאה לשמירת כדור הארץ והמערכות האקולוגיות השונות בו לטובת הטבע, החי והאדם.

במשך השנים, עם הקמת המדינה והתפתחות ההתיישבות בארץ, איבדה נטיעת העצים ממרכזיותה ולחג נוצק תוכן חדש: חג שמירת הטבע. היציאה אל הטבע והכרות עם המתרחש בו, הפכו למרכז הרעיוני החדש של חג. 

הידעת?
חידון צמחייה ארצישראלית

ניתן לקבל את התכנים הישר לנייד! ההודעות נשלחות לקראת החגים וע"י מנהלי הקבוצה בלבד

מעדיפים לקבל את המידע במייל?

לתכנים משתנים מדי חודש - עקבו אחרינו בפייסבוק

 מבית מכון שיטים

מכון שיטים