Agricultural Farms

נשמור על העצים - נשמור על העולם

כדור הארץ נמצא בבעיה!

סביב כדור הארץ ישנה שכבה של חומרים הנקראים גזי חממה שתפקידם לשמור על טמפרטורת כדור הארץ. אם השכבה הזו לא היתה קיימת, הטמפרטורה הממוצעת בעולם הייתה מינוס 18 מעלות (קר מאד)! 

החל מימי המהפכה התעשייתית בני האדם עשו פעולות שונות אשר גרמו לכך ששכבת גזי החממה נעשתה עבה מאד. כאשר שכבת גזי החממה מתעבה, כדור הארץ מתחמם והטמפרטורה הממוצעת עולה. 

מדוע זו בעיה? עליית הטמפרטורה הממוצעת בעולם יוצרת שינויי אקלים מהירים המשפיעים על מערכות רבות בעולם. לדוגמה: עליית הטמפרטורה גורמת להמסת קרחונים, המביאה לעליית גובה פני הים. עליית פני הים עלולה לפגוע בבני אדם, בעלי חיים ואזורים מיושבים. בנוסף, עליית הטמפרטורה גורמת לאירועי מזג אוויר קיצוניים כגון גלי חום הגורמים לבצורות או גלי גשם המביאים שטפונות בערים ובאזורים חקלאים. לבעיה זו קוראים 'ההתחממות הגלובלית' והיא חלק מ'משבר האקלים'.

מה הקשר בין ט"ו בשבט למשבר האקלים? ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, ולאילנות תפקיד חשוב באיזון גזי החממה המצטברים סביב כדור הארץ. כיצד? העצים סופחים כמויות גדולות של פחמן דו-חמצני (גז החממה העיקרי הגורם להתחממות).

מה עושים העצים? (רמז - לא רק עומדים)

שחקו וגלו מהי תרומתם של העצים לחיים על פני כדור הארץ

צפו בסרטונים ולמדו על עצים והשפעתם על הסביבה

הפיצו את המסר בשכונה

ספרו לתושבי השכונה על תרומת העצים לשמירה על אקלים כדור הארץ ולאנושות.

 

  • הדפיסו את הדף המצורף.

  • הילדים הגדולים יכתבו ברכה לעץ.

  • הילדים הקטנים יצבעו את הציורים.

  • הדביקו את הדף על קרטון משומש.

  • תלו על עץ מרכזי בשכונה.

 

​(שימו לב לא לפגוע בעץ ולהסיר את השלט לאחר החג על מנת שלא יהפוך לפסולת ברחוב)

שוחחו על הנושא במשפחה

כדי לפתח את הארץ וליישבה אנו סוללים כבישים, בונים בניינים ומכשירים שטחים לחקלאות. לעיתים רבות פיתוח ויישוב הארץ דורשים לכרות עצים. במקרים אלו קיים מתח בין הצורך לשמור על הטבע והאקלים לבין הצורך לפתח את הארץ.

 

  • כיצד ניתן לבנות ולפתח את הארץ תוך התחשבות בסוגיית כריתת עצים? 

  • כיצד נוכל לשמור ולטפח את העצים בסביבתנו?