תמונה פלייליסט סוכות.jpg

פלייליסט סוכות

בטיול או בסוכה, בבית או בנסיעה, 
שבעה מינים או ארבעה, 
העיקר לשיר בחג!

בעת ההקשבה לשיר, חשבו כיצד השיר קשור לחג הסוכות.