Sunrise over the Wheat Field

חידונים לשבועות

הידעתם?

בישראל מעל 20 ישובים הנושאים בשמם הקשר לקציר החיטה (הפעולה החקלאית שבזכותה אנחנו זוכים ללחם טעים על שולחננו, בחג ובכל ימות השנה).

בדקו באילו ישובים בקרתם והאם אתם יודעים את מיקומם בארץ.

אלומות


צרור שיבולים - קיבוץ היושב מעל הכנרת
אשבול


שיבולת תירס - מושב בצפון הנגב
בית דגן


גרגר תבואה - ישוב במרכז הארץ
בית לחם


עיר עתיקה מדרום לירושלים
בית לחם הגלילית


מושב בגליל התחתון
בית קמה


שיבולים ארוכות שהבשילו - קיבוץ בנגב הצפוני
גבעות בר


גידולי תבואה - יישוב קהילתי בצפון הנגב
גדיש


ערימת תבואה אחרי קצירתה, טרם הפיכתה לאלומות - מושב בחבל תענכים
גורן


מקום לריכוז החיטה – מושב בגליל המערבי
גרנות הגליל


מקום ששימש לריכוז החיטה – ישוב קהילתי בגליל המערבי
חרמש


כלי לקצירת תבואה, מורכב מסכין מחובר אל קת ארוכה - ישוב קהילתי בצפון השומרון
טנא עומרים


סל ענפים המשמש לנשיאת תבואה. ישוב קהילתי בדרום הר חברון
כפר חיטים


מושב שיתופי בבקעת ארבל
מגל


סכין מעוקלת דמוית חצי סהר לקציר תבואה - קיבוץ בצפון השרון
מלילות


שיבולים בשלות שגרעיניהן יוצאים בקלות כשמוללים אותן - מושב דתי בנגב הצפון-מערבי
עומר


אלומת שיבולים שנקצרו - ישוב קהילתי בבקעת באר שבע
קציר


כריתת תבואה בשדה במגל או בחרמש או במכונת קצירה - ישוב כפרי בהר אמיר
שיבולים


מושב בנגב הצפון מערבי
שיבולת


יישוב המשלב אנשים בעלי צרכים מיוחדים בגליל התחתון
תל קציר


קיבוץ בעמק הירדן

לקטנים בבית - חידון אותיות למשפט

חג שבועות שמח

לאחים הגדולים ולהורים

חידון טריוויה לחג