top of page
Sunrise over the Wheat Field

חידונים לשבועות

הידעת?

בישראל מעל 20 ישובים הנושאים בשמם הקשר לקציר החיטה (הפעולה החקלאית שבזכותה אנחנו זוכים ללחם טעים על שולחננו, בחג ובכל ימות השנה).

בדקו באילו ישובים בקרתם והאם אתם יודעים את מיקומם בארץ.

לקטנים בבית - חידון אותיות למשפט
חג שבועות שמח

לאחים הגדולים ולהורים
חידון טריוויה לחג

bottom of page