top of page

הגדה לסדר בזום

גם כשאנחנו רחוקים אלו מאלו חוגגים/ות את הסדר יחד!
בחרו בהגדה המתאימה ע"פ מספר הבתים המשתתפים, שתפו מסך ב-zoom, ואתם מוכנים לסדר משותף.
(ההוראות כבר בפנים)

שימו לב - קטעי הקריאה צבועים בפס אנכי לפי מספר המשתתפים/ות:
בית 1 - צהוב, בית 2 - תכלת, בית 3 - ורוד, בית 4 - סגול

bottom of page