Sunrise over the Wheat Field

פודקאסט לשבועות - רות גיבורת החסד

סיפורה של רות התרחש לפני שנים רבות, בימים בהם נשים ללא בעל ובנים התקשו לשרוד. רות לקחה את גורלה בידה ושינתה את עתידה. כשקוראים בין השורות מגלים עוד מעשים מעוררי השראה שגם מבוגרים/ות וגם ילדים/ות יכולים ללמוד מהם על אחווה, סולידריות ותעוזה. 

כתיבה: צוות תוכן אסיף - חג ישראלי

ליווי אומנותי: סיון ליפשיץ, יהונתן רון ותמר ורטה

עריכה לשונית: עודד אסנר

הקלטה ועריכה מוסיקלית: אמיר לקנר

שחקנים: לירון אלידי דרורי ואסף דגני