טריוויה סיפור יציאת מצרים לילדי גיל חטיבה

חידון אביב לילדי גיל יסודי

לתשומת לבכם: שני החידונים הנוספים הינם חלק מהפעילות בהגדה לסדר בזום.

חידונים לכל המשפחה