top of page

משחק לוח  - הכבשה שבדרך

המטרה - להגיע לארץ ישראל!

'אין בעולם אדם חזק או עשיר שיוכל להסיע עם מארץ אל ארץ. רק רעיון יחולל זאת. אכן לרעיון המדינה כח כזה. במשך כל ליל-גלותם הארוך לא חדלו היהודים מלחלום את חלום מלוכתם. 'לשנה הבאה בירושלים!' קראנו בכל הדורות.' 

(בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה)

בכל דור ודור, בכל מסע לארץ ישראל ובכל משפחה נאספים סיפורים על הרפתקאות ואתגרים מהדרך. המשחק, שהומצא בהשראת הסיפור 'החליל המכשף והכבשה הרקדנית', מספק הזדמנות להתוודע לסיפורי מסעות ועליה משפחתיים ולעסוק בתכנים העולים מהם. 

 

הכנות למשחק

  • הדפיסו את לוח המשחק וההוראות המצורפות.

  • מצאו בבית קוביית משחק.

  • גזרו את ציורי הכבשים וכתבו עליהם את שמות המשתתפים. הכבשים ישמשו כחיילי משחק.

  • הצטידו בדפים ריקים ובעפרונות.

הפעילות נוצרה בשיתוף עם ספריית פיג'מה ובהשראת הספר 'החליל המכשף והכבשה הרקדנית'.

לוגו פיג'מה.jpeg
אייקונים6.png
אייקונים5.png
אייקונים9.png
אייקונים7.png
bottom of page