מבית מכון שיטים

מכון שיטים

בימים ההם בזמן הזה
הדלקת הנרות המשפחתית של אסיף