בימים ההם בזמן הזה
הדלקת הנרות המשפחתית של אסיף

מעדיפ/ה לקבל את המידע במייל?

(ההודעות נשלחות רק לקראת חגים וע"י מנהלי הקבוצה)

 מבית מכון שיטים

מכון שיטים