Agricultural Farms

חידונים לט"ו בשבט

ט"ו בשבט שמח
ט"ו בשבט שמח

חידון צמחייה ארצישראלית

 

משימה משפחתית - כשמגיעים לטבע מאתרים אזור שיש בו צמחיית בר ובעלי-חיים (כגון עשבים, פרחים, תולעים, רמשים וכו'). מגדירים  שטח בגודל מטר על מטר ומחפשים כמה שיותר בעלי חיים וצמחים בתוכו (לא מרימים אותם, רק מראים ומכריזים).

שירי טבע - מישהו אומר שם של חיה / עץ / צמח, ועל בני ובנות המשפחה לחשוב על שיר שיש בו את המילה. לאחר מכן, שרים יחד את השיר. מי שמצא את השיר, מציע את המילה הבאה שיש לחפש לה שיר.

מי רואה? כל אחד מבני ובנות המשפחה מאתרים בתורם עצם כלשהו הנמצא בדרך ואומרים את תיאורו ללא מיקומו (פרח ורוד, אבן בצורת אף, ענן בצורת עפיפון וכו'). המנצח הוא מי שמגלה ראשון את מיקום העצם.

רשימת מכולת - לפני הטיול רושמים רשימה של עצמים / צמחים שרוצים למצוא בטיול. אפשר לחלק לכל ילד שני עצמים / צמחים שהוא מחפש, ואפשר לחפש יחד. לדוגמא: עלה משונן (ששפתיו כמו מסור), עלה בצורת מחט, עלה שכל אחד מצדדיו הוא צבע שונה, אצטרובל, פרי אכיל, חובזות, צמח שמתאים לתה, עטיפה זרוקה של חטיף מלוח, עטיפה זרוקה של חטיף מתוק, בקבוק פלסטיק, כוס פלסטיק וכו'. את הפסולת מומלץ להשליך יחד לפח הקרוב בסוף המשחק.

5 שאלות מקומות בארץ (על משקל 21 שאלות) - מישהו בוחר מקום בארץ (לדוגמא: נחל עמוד), ועל שאר בני ובנות המשפחה לגלות תוך 5 שאלות 'כן / לא' את המקום.

צמחים מתחרזים - אחד מבני ובנות המשפחה אומר שם של עץ / פרי / ירק / פרח. הראשון שמוצא מילה שמתחרזת עם המילה מנצח.

פעילויות ומשחקים לטיולים ונסיעות

 

חידות הוא והיא

הקריאו לבני ובנות המשפחה את הגדרות 'לו ולה' וגלו את המושגים המסתתרים (אחד מהם הוא צמח והשני לא). דוגמה: הוא קבוצת ענבים, היא פרי עץ הדר - אשכול ואשכולית.

 • הוא צמח ריחני מארבעת המינים, היא השם הנוסף של אסתר המלכה (הדס, הדסה)

 • הוא פרי מִקשה, היא בית הכלב (מלון, מלונה)

 • הוא חי מתחת לאדמה, היא יער קק"ל שבו שוכן בית הרצל (חולד, חולדה)

 • הוא כלי בישול, היא שיח קוצני (סיר, סרפד)

 • הוא פרי האלון, היא מפרישה חומרים בגוף (בלוט, בלוטה)

 • הוא מבשר הסתיו, היא מושב בערבה (חצב, חצבה)

 • הוא פרח אדום, היא תרנגולת צעירה (פרג, פרגית)

חפשו את העץ

הקריאו את ההגדרות שלפניכם/ן, בהן מופיעות האותיות ע' ו-צ' (עץ), בקשו מבני ובנות המשפחה לגלות את המילה. דוגמה: גדול מאוד – עצום.

 • ​בעזרתם מחברים מודעות ללוח (נעצים)

 • רשת רגישה מאוד הפרושה בתוך הגוף / רגשות זעם (עצבים)

 • לא שמח, נוגה (עצוב)

 • עומדת בראש ארגון ובה מחליטים החלטות חשובות (מועצה)   

 • ריבונות וחופש (עצמאות)

חפשו מילים נוספות שהמילה 'עץ' מסתתרת בהם וחודו חידות אחד לשניה.​

ביטויים מתחבאים 

הקריאו לבני ובנות המשפחה את הפירושים וגלו את הביטויים המסתתרים.

 • להרוס דווקא את הדבר שחשוב לך (לכרות את הענף עליו אתה יושב)

 • לחסל ביסודיות תופעה שלילית (לעקור מן השורש)

 • התעקש על עמדתו גם כשכבר הבין שטעה (טיפס על עץ גבוה)

 • מרוב פרטים לא רואים את הדבר העיקרי והחשוב (מרוב עצים לא רואים את היער)

 • הבן / הבת דומים מאוד להוריהם (התפוח לא נופל רחוק מהעץ)

 • איש ישר והגון יצליח (צדיק כתמר יפרח)

חידות מילוליות לט"ו בשבט

 

חידון שירי ט"ו בשבט