top of page

סיפורי חירות מרחבי העולם

עבדים היינו, עתה בני חורין

בהגדת פסח מתואר מסע השחרור של בני ישראל - מחיי עבדות במצרים ועד נדודיהם לארץ חדשה וחופש. מאז ועד היום, במשך אלפי שנים, המשפחה היהודית נפגשת לערב משותף, לספר ולהיזכר ביציאת מצרים.

ההיסטוריה האנושית רצופה סיפורים על חופש ושחרור, חלקם אף שאבו השראה מהסיפור העתיק של יציאת בני ישראל ממצרים. שוטטו במפת העולם והכירו חלק מסיפורי החופש המכוננים במאות האחרונות.

Travel vector created by freepik - www.freepik.com

bottom of page