ערב חג עם אסיף - חידון לכל המשפחה

נשאל את בני ובנות המשפחה שאלה, ולאחר שיענו, נוסיף ונעשיר את הידע שלהם באמצעות ההסברים המצורפים. כדי לשמור על ערנות מצורפת לכל שאלה משימה קטנה לילדים.